อย่าเสียเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง ให้กับ“คนที่ไม่เห็นค่าคุณเลย”

บทความ

พอวันหนึ่งที่คุณเติบโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่ง
หลังจากผ่านอะไรก็ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นอย่างมาก

คุณจะเลิกคิดเรื่องพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่น ๆ

คุณจะเลิกสนใจว่าจะต้องทำตัวเองให้ดี

เพื่อความโชคดีหรือเปล่าหรือคุณจะได้รับความสำเร็จ

เพื่อจะลบคำสบประมาทของใครบางคน

เรื่องเหล่านี้มันจะหมดความสำคัญในชีวิตคุณไป

ที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองก็เพื่อตัวคุณเองเพราะคุณเป็นคนในตัวคุณเอง

ที่คุณต้องพยายามก็เพื่อคนที่คุณรัก

ไม่ใช่เพื่อทำให้คนที่ไม่รักคุณเห็น

คุณจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรซักเท่าไหร่

ที่จะเอา ……

ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้เห็นคุณสำคัญ

วันนี้คุณลุกขึ้นมาทำตัวเองให้ดี
ทำตัวเองให้มีความสุข

ทำตัวเองให้น่าคบหา

ทำตัวเองให้มีเชื้อ

พาตัวเองเข้าสู่ความสำเร็จ

ก็เพื่อตัวคุณเองเท่านั้นและคนที่คุณรักแค่นั้นแหละ

ที่เหลือไม่สำคัญแล้วอย่าไปเสียพลังงานชีวิต

สนใจคนที่ไม่ได้มีส่วนสำคัญในชีวิตคุณอีกเลย

ทำเพื่อตัวเองและคนที่คุณรักพอ

Cr: คิดเป็น
Cr: pixabay.com