“ทุกข์” ของคนมีคู่…มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆที่อยากให้เพื่อนๆได้อ่าน

บางที .. การที่เราต้องอยู่คนเดียว

อาจจะไม่ใช่กรรมเก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใคร

แต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วย

ช่วยไม่ให้ก่อกรรมใหม่เพิ่ม ช่วยไม่ให้ทุกข์มากขึ้น

“ทุกข์” ของคนมีคู่

มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว
เมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้น

สติปัญญาจะมีมากขึ้น การประฏิบัติตนจะดีมากขึ้น

จะเป็นคนคิดได้ คิดเป็น ทำดีเป็น

เมื่อวันหนึ่งคู่ไม่ดีผ่านมา เราจะแยกแยะดีชั่วได้

หากว่าปัญญาเรามากกว่า ศีลเรามากกว่า

เราย่อมเลือกไม่คบหา ปล่อยคู่เวรคู่กรรมให้ผ่านไป

หากมีกรรมร่วมกันอาจได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระยะหนึ่ง

แต่เมื่อหมดกรรม .. เขาจะจากไป

ต่างจากคู่บุญที่จะเสริมส่งให้คู่ชีวิตพบเจอแต่ความสุข

นำพากันและกัน .. ไปสู่จุดที่ดีงาม

ดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่า

คือ .. คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

ไม่เคยมีใครที่ไหนจะได้ดั่งใจเราหรอก

เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ใจเราจึงมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวัง

คนที่มีคู่จึงทุกข์มากมากกว่าคนโสด

หากว่าคู่ของเขานั้น .. ไม่ใช่คู่บุญ