เลือกเอานะว่าจะมี “ชีวิตใหม่” หรือจม “อยู่กับอดีต”

บทความ

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับผู้ที่ประสบกับความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก

คนรักที่ไม่ดี ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่ให้เกียรติ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ชัดเจน คิดเกาะเรากิน นั้นมีไม่น้อยในสังคม

ถ้าทุกข์ เสียใจ รู้ว่าแฟนไม่ดีตั้งแต่วันนี้

ให้ถือเป็นเรื่องดี ดีที่ได้รู้ตั้งแต่วันนี้ ดีที่คิดเลิก ตั้งแต่วันนี้

ถ้ารู้ว่าเค้าไม่ดี แต่เรายังไม่ยอมเลิก ก็เท่ากับการให้โอกาสตัวเอง เพื่อจะได้ทุกข์ซํ้าๆซากๆเรื่อยไป

ยิ่งเลิกได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสได้มีความสุขกับคนที่ใช่ คนที่ดี มากขึ้นเท่านั้น

วิธีที่จะได้แฟนดีๆ

รักกันอย่างมีความสุขได้นั้น ต้องมาจากการรู้หลัก รู้วิธีเลือกคนที่ดี ซึ่งก็คือดูจากความเสมอกันของศรัทธา เสมอกันด้วยศีล ปัญญา จาคะ

วิธีที่จะได้พบกับคนดีๆมากขึ้น

ก็คือการสั่งสมความดี กรรมดี คิดดูแลพ่อแม่ให้มีความสุข ปรับทัศนคติให้มีวิธีคิดที่ดีขึ้น

เพราะถ้าเราดีขึ้น มีวิธีคิดที่ดีขึ้น การพูดที่ดีขึ้นด้วยกฎของแรงดึงดูด ก็จะดึงดูดคนที่เหมือนกัน ดึงดูดคนที่มีวิธีคิดแบบเดียวกัน จริตนิสัยแบบเดียวกัน เข้ามาในชีวิตเราได้มากขึ้นแน่นอน

ถ้าอยากมีสุขมากกว่าทุกข์จากความรัก ต้องเลือกคนรักให้ดี

ถ้าไม่อยากทุกข์เลยเพราะความรัก ต้องเลือกที่จะไม่มีใคร