กฟน. ประกาศ! งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ 13-19 เม.ย. 62

สาระ

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่ควรรู้ สำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 13-19 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้

.

.

.

.

.

.

.

โพสต์ดังกล่าว
ขอบคุณ FB : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)